Piedāvājumā dažādu šķirņu sēklas kartupeļi

Piedāvājumā dažādu šķirņu sēklas kartupeļi!

                  Pieejamās kartupeļu šķirnes:

♥ Lilly (vid. agra)    ♥ Prada (ļoti agra)     ♥ Tajfun (vēlie)     ♥ Queen Anne (vid. agri)      ♥ Rodrigo (vid. agri)